Muut palvelut

Suruviestin saaminen saattaa olla lamaannuttava kokemus ja asioiden hoitaminen voi tuntua raskaalta. Haluammekin tarjota apuamme kaikissa hautaukseen liittyvissä asioissa ja järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa teille vainajan näköiset hautajaiset.

Uskonnottomat hautajaiset

Uskonnottomissa hautajaisissa juhlan kulku on vapaasti päätettävissä järjestäjien ja kuolleen toiveiden mukaisesti. Ohjelma voi noudattaa muutoin samaa kaavaa siunaustilaisuuden kanssa, mutta virsien sijasta soitetaan ja/tai lauletaan muuta musiikkia.
Hautauspuheessa muistellaan kuollutta ja niitä asioita, joita hän piti tärkeinä. Puhujan voi tilata kauttamme tai se voi olla joku omaisista tai ystävistä. Tietoa siviilihautajaisista Pro-Seremoniat.